Сметната палата ще извърши три одита на публични средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, съобщиха от ведомството. Приета е програмата за 2021 г., която ще бъде внесена в Народното събрание. 

Сметната палата ще осъществи 342 нови одитни задачи. Сред тях са три одита на публични средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19: 

- изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19; 

- ефективност на мерките в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU); 

- ефективност на мерките в подкрепа на туризма. 

Сметната палата в момента извършва други три одита, свързани с преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, които ще приключат през 2021 г. При тях се одитират разходите за икономически мерки за микро, малки и средни предприятия, мерки за социална подкрепа и заетост и мерки за подпомагане на земеделски производители.

Те се извършват в четири министерства – на икономиката, на социалната политика, на земеделието, храните и горите, както и на финансите. 

Други специфични одити през 2021 г. по актуални теми за обществеността са на „Държавна консолидационна компания” ЕАД и на „Топлофикация София” ЕАД.

„Държавна консолидационна компания” управлява значителен финансов ресурс, като собственият му капитал през 2019 г. е около 1,2 млрд. лв., а на управляваните активи – около 1,5 млрд. лв. Важен аспект от дейността му е възлагането на дейности по ремонт и реконструкция на язовири – държавна и общинска собственост, във връзка с което през 2018 г. капиталът на дружеството е увеличен целево с половин милиард лева. 

„Топлофикация София” предоставя изключително важна услуга на софиянци, посочват от Сметната палата. Според тях обаче е налице обществено напрежение, свързано с цените на предоставяната топлинна енергия и неяснота по фактурираните суми и изравнителните сметки, за което са подадени множество жалби и сигнали от граждани.