КЕВР започва извънредна проверка на „Топлофикация София“ заради сметките за парно от ноември. Омбудсманът на дружеството Деян Дянков обясни в „Тази сутрин“, че всеки отоплителен сезон е специфичен. 

По думите му заради работата от вкъщи и електронното обучение на учениците са повишили потреблението на топлинна енергия. 

„Сметките са въз основа на потребената енергия от клиентите на дружеството. През целия ноември имаше отопление за разлика от миналата година. Средната месечна температура през миналата година е била около 10 градуса, сега отива между 4,5 и 5 градуса“, обясни Дянков.

Анализите показват около 29% повишение на консумацията на топлинна енергия през месец ноември 2020 г. в сравнение с този от предходната годината. 

„Сметките са прогнозни, те се определят на база на предходния отоплителен сезон. Някой, ако не иска да плаща тази прогнозна сметка, може да си намали прогнозата, спрямо това, което мисли, че ще потреби. Но докато има прогнозни сметки, нещата ще са такива“, заяви омбудсманът на дружеството. 

Дянков обясни, че в прогнозните сметки влиза изразходваното количество енергия от същия период на миналата година, но цената е коригирана спрямо тази година. Той уточни, че разликата между двете цени е 1-2%. 

Според него твърдението, че хората не разбират какво пише във фактурите им за парно, не отговаря на истината. 

„При сегашното прогнозно фактуриране на нещата – това е най-изясненият вариант на фактурата. Повече от тази информация няма как да бъде поставена, в момента е три страници“, добави той. 

В данните и поясненията за изготвянето на фактурата са посочени и съответните показатели за предходния отоплителен сезон. Всеки потребител може да намери подробна информация за общата подадена топлоенергия до абонатната станция, отчетената средномесечна температура и ден-градусите на втора страница в съобщението към месечната фактура.