Работна група на Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка за ценообразуването на сметките на „Топлофикация София“ ЕАД за ноември, съобщиха от регулатора.

Повод са медийни публикации за завишени сметки на потребители.

„В случай, че в хода на предстоящата извънредна проверка бъдат констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество, комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки“, пишат от КВЕР.

Анализите на "Топлофикация - София" показват около 29% повишение на консумацията на топлинна енергия през ноември 2020 г. спрямо 2019 г. Това е причината сметките за парно за ноември да са по-високи с около 1/3 от тези за същия месец миналата година, казват оттам. 

„В условията на пандемия топлофикационните дружества следва да търсят допълнителни възможности и да предприемат мерки за широко информиране на своите клиенти във връзка с традиционно по-високото потребление на топлинна енергия през есенно-зимния сезон, както и за съществуващите възможности за облекчаване заплащането на ползваната от тях топлинна енергия. Възникналите необичайни затруднения и проблеми, както за дружествата, така и за клиентите, изискват бързи, адекватни и гъвкави мерки, с които да се подобри комуникацията с потребителите“, е написал в официално писмо до всички топлофикации председателят на комисията Иван Иванов.

На дружествата се препоръчва да информират кратко и ясно клиентите си за потреблението в сравнение със същия месец на предходния отчетен период; да провеждат информационни кампании за оптимизиране на потреблението и да въведат активен и гъвкав подход при работа с клиенти в затруднено финансово състояние – разсрочване, плащане на вноски и т.н.

КЕВР ще обяви публично резултатите от проверката на ноемврийските сметки.