Нарушения в строителството на Северната скоростна тангента установи проверка на регионалното министерство. Това показа взета проба от настилката, инспектирана от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Установено е разминаване между дебелината на настилката по проект и положената в действителност. Тя е 14 см, а по проект е трябвало да бъде 20 см.

Строителството на Северната скоростна тангента започна в края на 2015 година и приключи през април 2016 г. с дължина на участъка - 16,5 км.

„Основният проблем тръгва от това, че още на ниво проект са заложени 20 см. Ако има недогледана грешка, тя е била още на ниво проект“, обясни Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Тя допълни, че тези заложени 20 см са недостатъчни.

Изграждането на Северната скоростна тангента струва 3,5 млн. лева, разплатени от Народното събрание.

„Трябвало е да има надзор и държавен контрол и тези неща да се установят още в началото. Испанска фирма е била надзор и това е струвало милиони“, каза Диана Русенова.