Всички договорени трудови възнаграждения на педагогическите специалисти за периода на дистационно обучение ще бъдат изплатени. Това реши Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование.

Изискването беше преподавателите да са водили обучение в електронна среда поне 5 астрономически часа на ден или 25 ч. на седмица, което включва и подготовка на уроците.

Учителите, които по принцип работят с договор за по-малък норматив, ще получат също възнагражденията си за часовете, които са провели. От следващата седмица, по предложение на министър Красимир Вълчев и с подкрепа на Отрасловия съвет, може да се поставят оценки при дистанционното обучение.

Препоръчва се на директорите да прилагат облекчен вариант на отчетност при заетост на учители и персонал – по електронен начин, както и да се вписват часовете в електронния дневник.

В периода от 13 до 16 април ще бъде въведен облекчен (разтоварващ за учениците) дистанционен учебен режим. В зависимост от спецификата на училището, в рамките от 2 до 4 ч., може да се акцентира върху занимания по интереси (за физически дейности, изобразително изкуство и музика), за занимания с педагогическите съветници или дискусии по темите за часа на класа.