Над 200 хил. българи не са регистрирани в Бюрата по труда. Те често нито учат, нито работят, нито участват в курсове за допълнителна квалификация. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, цитиран от БТА.

По думите му целта на правителството през следващата година е да активизира тези хора , както и да намери нови възможности за заетост на хората с увреждания.

„Чрез медиатори държавата ще се опита първо да ги издири, след това да предложи съществуващите услуги на Агенцията по заетостта. Ще има и нови услуги, които тепърва се подготвят. Сред групата има хора, които са свръхквалифицирани и те считат, че регистрацията им в Бюрата по труда не би допринесла за тяхната реализация”, коментира Лазаров.

Той добави, че всички, които са с висше образование и са включени в мерки и програми, после си намират бързо реализация или запазват работните места.

„Сред неактивните има и контингент от хора със средно професионално образование, което заедно с малки допълнителни курсове, в зависимост от развитието в региона, може да им осигури бързо реализация. Част от хората разчитат и на средства, които идват от техни близки, работещи извън страната. Други пък имат собственост , която управляват ефективно. Има и такива, които вероятно работят без трудов договор”, допълни зам.-ресорният министър.

Статистиката показва, че над 60% от участниците в програми и мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет, след това са започнали работа или собствен бизнес.