Масово недоволство заради парите, които се полагат на работниците в командировка. За България командировъчните не са актуализирани от 14 години, а командировъчните за чужбина не са променяни от 18 години.

Когато работникът е в командировка в страната, работодателят му дължи най-малко 10 лева на ден. Ако остане да нощува - дневните са поне 20 лева.

Сумите са определени в наредба, последно актуализирана през 2008 година. Ако командировката е в чужбина - за почти всички държави от Евросъюза размерът на дневните пари е 35 евро. Сумата не е променяна от 2004 година.

След запитване на bTV от финансовото министерство отговориха, че ще предложат промени. Гергана Георгиева е общински служител в Хасково и често е в командировка в страната.

"Стигат за едно кафе и за един сандвич за деня, знаете понякога може да е продължителен, смятам, че е крайно ниско като размер и трябва да се помисли може би в посока актуализация", заяви Гергана Георгиева, директор на дирекция "Администрация и правно-нормативно обслужване" в община Хасково.

От последната актуализация на командировъчните за страната през 2008 г. досега - комулативната инфлация при храните е близо 62 на сто, пресмятат от КНСБ.

"Това означава, че минимум, за да бъдат адекватни тези суми за командировките, те трябва да бъдат увеличение минимум с този размер", каза Тодор Капитанов от КНСБ.

Това означава сумата да нарасне на 18 лева на ден и на 35 лева на ден - ако работникът остане да нощува на другото място. Работодателите са съгласни, че актуализация е нужна. Даже казват, че може да е с повече.

"Може би трябва да е и по-смело предложението на синдикатите за по-високо увеличение на размера на командировъчните пари, така че да се постигне адекватност на сумата", коментира Добрин Иванов от АИКБ.

И синдикати, и работодатели са съгласни, че и дневните пари за командировките в чужбина също трябва да се увеличат. В наредбата за размера им е предвидена и процедура за актуализация.

Тя се случва по предложение на финансовия министър след информация от министъра на външните работи за промени в равнището на живот в съответната държава с 10 или повече на сто. От 2004 г. досега обаче нито един министър не е приложил процедурата.

"Командироват се лица и от държавната администрация. Тези увеличени размери не са разчетени в бюджетите на министерства и ведомства и всяко едно увеличение ще създава дефицити в техните бюджет. И това е главната причина държавата да не е съгласна да увеличава дневните при командироване", отбелязват от АИКБ.

В отговор до bTV от социалното министерство заявиха, че считат, че е необходимо да се проведат дискусии за увеличаване на дневните пари.

А от финансовото директно посочват, че ще предложат промени, които да влязат в сила от януари догодина. Какви точно - ще стане ясно при публикуването им за обществено обсъждане.