Държавният глава Румен Радев възрази на част от основните мерки в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Какво предвижда Законът, приет на първо чете от парламента:

  • МВР ще може да следи по разположението на телефоните ни дали спазваме задължителната карантина и къде се намира човек, поставен под карантина.

Мярката важи до края на наложената карантина за всеки конкретен случай, а не до края на извънредното положение. МВР може да проследява местоположението ни през мобилните ни телефони. Това важи за наложената карантина за конкретен случай, а не до края на извънредното положение.

  • Законът предвижда и наказания за невярна информация за заразна болест и заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога. Беше гласувано наказание лишаване от свобода до три години и глоба от 1000 до 10 000 лв.

Наказанията ще са за невярна информация за заразна болест, заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога.

  • Военнослужещите ще имат право на проверки за установяване самоличността на лицата.

Те ще могат да ограничават до пристигане на МВР придвижването на лице, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките. Ще могат да спират превозни средства до пристигане на МВР.

Ще могат да използват физическа сила и помощни средства, когато това е "абсолютно необходимо".

Предвиждат се и мерките срещу спеклулата.

  • Ако търговец пуска за първи път стока в продажба, тя трябва да е с не повече от 20% надценка спрямо цената, на която е купена на едро.

Нарушителите ще се наказват с глоба до 100 хиляди лева или 5% от оборота.  А ако стоките се продават отдавна, максималната цена не може да е по-висока от среднопретеглената продажна цена за последните три месеца.