Регистрираните безработни през изминалия януари са с близо 4 000 по-малко от отчетените през първия месец на предходната 2019 г. И тази година започва с отчетен най-малък брой безработни в статистиката на Агенцията по заетостта от 2004 година насам, съобщават от Агенцията.

Общият брой на безработните в бюрата по труда през януари тази година е 205 324, като спрямо същия месец през 2019 г. регистрираните са с 3 984 по-малко (с 1,9%).

Равнището на регистрирана безработица в страната от 6,3% отчита през януари Агенцията по заетостта. Спрямо същия период на 2019 г. се наблюдава спад от 0.1%.

Намаление се отчита и при регистрираните безработни младежи до 29 г., които през януари 2020 г. са 25 185, с 3 615 по-малко от същия месец на предходната година.

Продължително безработните, т.е. с престой над 1 година в регистъра на Агенцията по заетостта, също намаляват съществено, с близо 8 700 лица и 16,1%.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 14 473, като 76,5% от тях са в частния сектор.

Най-голям дял свободни работни места са заявени в:

  • преработващата промишленост (31,9%)
  • търговията
  • ремонта на автомобили и мотоциклети (11,3%)
  • хотелиерството и ресторантьорството (10,9%)
  • държавното управление (10,7%)
  • административните и спомагателните дейности (9,2%)

Най-търсените професии през този месец са: оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; монтажници; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.