Предучилищното образование ще стане задължително и за 4-годишните деца от следващата учебна година - 2020/2021 г.. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Министерския съвет.

Той добави, че това е записано в разпоредбата за държавния бюджет, която задължава министерството да изготви проектозакон за промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Министърът на образованието припомни, че въвеждането на задължителната подготовка за децата на 5-годишна възраст е бил направен компромис от две години за общините, които нямат такава възможност. През това време не са получавали допълнителни средства.

От началото на учебната година има допълнително 6 500 деца, които са записани в образователната система за задължителна предучилищна и училищна възраст, отбеляза още министърът на образованието. 

"Това е доста по-малко в сравнение с предходните години. Предходните две години имахме общо 42 500 деца, които бяха записани в образователната система, които преди това са били отпаднали или не са били записани. Освен това имаме и вторично отпаднали, които за трите години са малко над 6 000", допълни още министър Вълчев.

Красимир Вълчев посочи няколко фактора, които повлияли върху работата на механизма, сред тях и "напрежението, създадено от целенасочените кампании и слухове за отнемаме на деца". 

"Държавата няма нужда от деца без семейства. Държавата няма нужда от деца, които са неграмотни. Държавата няма нужда от деца, които живеят в насилие. Деца, които не говорят български език и деца, които не могат да се реализират", заяви на срещата министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Тя изтъкна, че усилията на държавата не са да се отнемат децата. Те са насочени към точно обратното - за подпомагане на семействата на тези деца и защита на правата на онези деца, които не могат да получат адекватна защита от семействата, в които живеят.

Вицепремиерът Томислав Дончев добави, че в рамките на днешната среща е било отчетено, че е необходима вторична мобилизация за предотвратяване на отпадането на деца в задължителна училищна възраст.

Според него са необходими повече усилия на терен. Затова е взето решение да се правят и зимни обходи, въпреки че не е началото на учебната година. Според него допълнително трябва да се разшири спектърът от действия, които се предприемат, като основен фокус трябва да бъде превенцията.