През август вече трябваше да e готов сайта, в който полицията да публикува всекидневно разположението на мобилните камери, но това все още не е факт