Медиите в Гърция обявиха 24-часова стачка, която е в знак на протест срещу политиката на правителството.

Освен това, вестниците, радиостанциите и телевизиите няма да работят от 11.00 до 14.00 ч. на 27 ноември, за да могат всички служители в медиите да се участват в планираните за този ден демонстрации в рамките на всеобщата стачка на държавните служители в Гърция.

Сред исканията на журналистите са въвеждане на задължителни колективни трудови договори и забрана за индивидуални договори, изплащането на забавените заплати на всички работници в медиите, а също и възстановяване на работата на закритата през юни 2013 г. Гръцка радио и телевизия.