Еля Шаидинова, която през лятото получи протези, за да може да се движи и пише, днес отново има нужда от помощ.

Половин година след като получи специално изработени за нея протези, 10-годишната Еля от Разград отново е без крака и ръце. Тя започва бързо да расте и само месеци, след като получава протезите, те вече не й стават.

Момичето отново е приковано към инвалидната количка. Въпреки това Еля не се отказва и не спира да пише.
Еля е ученичка в трети клас, а след училище всеки ден  посещава дневния център за деца с увреждания в  Разград.

Семейството на Еля, продължава да я подкрепя и да прави всичко възможно, за да получи тя нови и по-усъвършенствани протези, но парите са много и близките и разчитат на помощ.

Първите протези Еля получава и благодарение на помощта от заместник кмета на Разград Ердинч Хасанов, който  съдейства за връзката с професор Евгени Дюкенджиев, изработил първите протези на момичето.

Въпреки трудностите Еля не спира да се бори, старателна е в училище и дори през лятото печели награда за несломимост на духа от Фестивал за хора с ментални увреждания.

Банковата сметка в помощ на Еля Шаидинова:  
Пощенска банка
BG33BPBI79491099534501
Еля Шаидинова
Разград