След сигнал от кмета на Търговище започва разследването на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за картел от фирми, участвали в Националната програма за саниране.

Това каза в „Тази сутрин” директорът на дирекция „Антитръст и концентрации” към КЗК Ирина Тагаринска.

Тя допълни, че имат доказателства, че схемата е действала на територията на общините Търговище, Пловдив и Гоце Делчев. Според КЗК, в трите картела участват 33 фирми.

„След проверка на място в три офиса на фирми от тръжната процедура установихме още фирми, които правят обследвания. Дружествата имат право да възразят и да бъдат изслушани в открито заседание на Комисията”, посочи експертът.

По думите на Тагаринска, с първите десетина дружества, които са избрани по критериите на възложителя, се сключва рамково споразумение и на втория етап от конкурса възложителят предоставя покани за разпределяне на обектите.

„Те не са се конкурирали ценово, разпределили са кой ще участва за конкретния обект, като съответния участник дава максималната цена по рамковото споразумение”, посочи държавният експерт.

Тагаринска заяви, че три дружества са съдействали на КЗК по време на разследването и в замяна на това ще получат намаляване на санкцията. Тя допълни, че това е прецедент в работата на Комисията.

„Санкциите са до 10% от общия оборот на предприятието за предходната година. Трите картела са си действали на територията на съответните общини, нямаме данни за национално ниво”, заяви Тагаринска.

От КЗК не са намерили доказателства за политически протекции над трите картела.