Около 20% от пълнолетните български мъже (почти всеки пети) и 30% от българските жени (всяка трета), са прочели поне 5 или повече книги през миналата година, показват данни от анализ на Евростат, посветен на културните навици на европейците и по-специално четенето на книги.

По този показател страната ни е на 21-ва позиция в 28-те страни в ЕС, при средни данни – 42% четящи жени в ЕС и 30% - мъже.

Според изследване, публикувано на сайта на Асоциация "Българска книга", профилът на "четящия българин" е следният: образован и живеещ в столицата или по-голям град. Четящият българин е предимно в активна трудова възраст, с по-висок социален статус, с по-високо образование и доходи и с по-престижни професионални занимания.

Аудиторията на нечетящите българи се формира предимно от непревилигированите и уязвими групи на населението: в по-малките села и градове, по-възрастни, по-необразовани, с ниски доходи, работещи неквалифициран труд.

Според изследването - четенето на книги се явява трето по степен занимание на българите в свободното време, като на първа позиция е гледането на телевизия (95%), а на втора позиция - сърфирането в интернет - над 50%.

По актуални данни на НСИ у нас през миналата година е имало над 4000 библиотеки, като само 47 от тях са били с книжен фонд над 200 хиляди. Регистрираните редовни читатели в библиотеките са били около четвърт милион, като средно на един читател са се падали по 30 прочетени книги.

Най-много четат в Швеция, а най-малко в Португалия

Изследването на Евростат констатира, че най-много се чете в Швеция - средно 78% от жените и 54% от мъжете, при средни показатели в ЕС – 30% четящи мъже и 42% - четящи жени.

Други страни, в които са регистрирани най-много любители на книгата са: Холандия – 66 на сто жени и 38% мъже, Дания и Великобритания - по 62% жени и 38% мъже и др.

Най-малко в ЕС четат в Португалия - едва 15 на сто от жените и 12% от мъжете. Други малко четящи нации, които страната ни изпреварва са: Унгария, Естония, Испания, Кипър, Гърция и Италия.

Според класация от тази година, съставена от международния институт за маркетингови проучвания GFK сред 22 000 души - Китай е най-четящата нация за тази година с 36% активно четящо население. Следват: САЩ и Великобритания - по 30%, Русия – 29% и др. Резултатите от изследването сочат, че жените посягат по-често към книгите от мъжете – 32% срещу 27% при силния пол.