Да са живи и здрави всички кръстени на този ден!

Светъл празник на тържеството на доброто, светлината и справедливостта.