Напълно възстановено е водозахранването във всички 48 населени места по долното поречие на Марица.

Кладенците бяха спрени в началото на седмицата заради замърсяването с нитрати и нитрити на реката в района на Димитровград. 

Сондажите са чисти, но забраната за пиене и готвене с вода от чешмите остава до излизане на пробите на здравната инспекция.

Проверка на Басейнова дирекция показа, че в колектор на завода за торове, който се зауства в Марица, има значително завишение по пет показателя. Най-драстично е това на азот нитратен – 358 пъти над нормата.

Все още се очаква и токсико-химическата експертиза за причината за смъртта на животните. 

За погубеното си стадо фермерът ще получи 37 000 лева от Фонд "Земеделие".