РДНСК връчи акт на столичния кмет Йорданка Фандъкова за незаконно строителство на светофарната уредба пред УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

През февруари там загина дете, покосено от токов удар. Проверката е установила, че строежът е извършен без наличието на строителни книжа.

Проверката потвърждава данните от полученото през месец юни писмо от главния архитект на София Здравко Здравков.

В него е посочено, че не са открити одобрени проекти и разрешения за строеж, за извършени строителни дейности и ремонти в района на болница „Св. Иван Рилски“, в това число ремонт на светофарна уредба.

РДНСК-София изиска от Фандъкова данни за извършени от Столична община строителни и монтажни дейности в периода 2013-2021 г. на тротоар, велоалея, светофарна уредба и др. пред здравното заведение.

Връченият акт е основание за започване на процедура за премахване на незаконния строеж.

От Столична община припомниха, че светофарът няма нищо общо с инцидента. Допълниха, че ще обжалват костативния акт, тъй като уредбата е преместена по линия на текущ ремонт, за който не е необходимо разрешително за строеж.