Шестима военнослужещи, които се обучаваха за парамедици в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия (ВМА), успешно преминаха теоретичната и практическата част от държавния изпит за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Военнослужещ санитарен инструктор“.

Програмата се осъществява съвместно между ВМА и Професионалния старшински колеж към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Обучението им стартира през есента на миналата година, като в колежа изучаваха военни дисциплини и английски език. От средата на декември 2022 г. военните парамедици започнаха и своята медицинска подготовка – теоретична и практическа, във Военномедицинския симулационен тренировъчен център на ВМА.

„Основната задача на военнослужещите санитарни инструктори е оказване на първа помощ, евакуация и транспортиране на ранени, поразени, болни и пострадали, и при необходимост – асистиране на по-високо квалифицирания медицински персонал в медицинските пунктове и спешните отделения на МБАЛ към ВМА“, коментира полк. доц. Иван Попиванов, зам.-началник на ВМА.

Освен това, осъществяват дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции на пострадал или ранен и с осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

„Оказването на първа помощ на пациенти в спешно състояние изисква висока степен на отговорност и благонадеждност. Военнослужещият санитарен инструктор следва да е в състояние бързо да взема адекватни решения в екстремни условия и да изпълнява разпореждания, както и да действа ефикасно, като отчита и психическото състояние на пациента“, поясни още доц. Попиванов.

Военнослужещият санитарен инструктор може да работи във военните формирования на Българската армия и в други военизирани структури за нуждите на Въоръжените сили, както и в съставите на многонационални екипи в страната и извън нея. А след девоенизирането си може да продължи да работи като парамедик в здравна система.