Пет семейства с деца със специални потребности получиха безплатни проследяващи устройства от Столичната община. След случая със Сашко от Перник общината разширява програмата си за подкрепа на хора с деменция и Алцхаймер.

Адриан и неговото семейство бяха сред първите, получили проследяващото устройство.

„Имахме един лек такъв инцидент, детето изчезна от погледите ни. Бяхме пред входа ни да вземем багаж от колата. Аз се обръщам и него го няма,  просто за секунди. Отварям багажника, взимам торбата с багажа и той изчезна, няма го“, разказва Екатерина Каишева, родител.

В случай, че детето напусне предварително зададена сигурна зона, родителят получава известие. Тогава той може да позвъни на детето си.

„Има възможност родителят да се обади на детето си, което дори да не вдига, всъщност ще започне да се чува гласа на високоговорител. Така че детето да се успокои, да чуе гласа на майка си или на баща си, а хората край него, да могат да реагират бързо“, обясни председателят на Общинския съвет Георги Георгиев.

На сайта но общината могат да кандидатстват за подобни устройства всички родители на деца със специални потребности.