За пореден път най-големият екарисаж в страната, който се намира в Шумен, спря работа. Причината е огромният дълг на държавата към дружеството в размер на няколко милиона лева. Ако проблемът не бъде решен скоро, може да се стигне до екологична криза.

Задълженията в размер на около 6 млн. лева  са натрупани през миналата година. Затова в началото на новата година дружеството е било принудено да прекрати своята дейност по договора с Агенцията по храните.

Шуменският екарисаж обслужва 18 области и ако проблемът не бъде бързо решен може да се стигне до екологична криза, защото работата по обезвреждане на животинските трупове е без алтернатива.

От Агенцията по храните съобщиха, че предстоят разговори между двете страни, но задължението ще бъде покрито и за тази година са предвидени необходимите средства.