Социални помощи за повече хора и в по-висок размер. Такава промяна предлага социалното министерство.

Става въпрос за помощите, които се изплащат по Закона за социалното подпомагане. В момента ги взимат около 63 хиляди души.

Право на тях имат хората с доход до определен праг. А този праг се изчислява като процент от Гарантирания минимален доход (ГМД).

За самотноживеещите хора над 75 г. прагът е 165% от Гарантирания минимален доход или 123,75 лв.

За  догодина се предлага процентът да се увеличи на 182, съответно прагът да стане 136,25 лв. Това означава, че повече хора ще имат право на помощта, която реално ще е и в по-висок размер.

По-високият доходен праг автоматично ще  увеличи и размерът на помощите, защото той е разликата между прага и дохода на човек. И ако доходът му не се промени, то при по-голям праг, разликата ще е по-голяма, съответно подпомаганият ще получи повече.

„Целта е да направим една трансформация на системата за социално подпомагане, така че да може тя да достигне до по-голям процент от хора, които в крайна сметка се нуждаят от подкрепа“, обясни Надя Клисурска, зам.-министър на труда и социалната политика.

Реформата в социалното подпомагане е и условие за започване на изпълнението на Плана за възстановяване, става ясно от мотивите за промени.

„Това е отново стъпка за малки промени, колкото да се отговори дори на натиск от международни институции да си променим системата, но това не е достатъчно, време е да се подходи към  по-широка промяна“, коментира Петър Ганев от Институт за пазарна икономика (ИПИ).

По-сериозната промяна според ИПИ минава през поне двойно увеличение на ГМД, от който се изчислява прагът за достъп до помощите. Подобен ход би увеличил в пъти хората, които ще имат право на тях.