Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело, образувано по искане на установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание против произвеждането на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г.

Делото е образувано по искане на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание.

В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че оспореното решение на Народното събрание не противоречи на Конституцията на Република България и искането следва да се отхвърли като неоснователно.

Депутатите на „Възраждане“ и „Има такъв народ“ и напусналият ПП-ДБ Радостин Василев са подписали конституционната жалба срещу решението на парламента да отхвърли предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“