Заради съвпадането на 25 и 26 декември с почивните събота и неделя и 1 януари 2022 г. със събота предстоящите коледни и новогодишни празници ще бъдат общо с три дни повече, припомнят от Главната инспекция по труда.

Следва да се има предвид обаче, че минимум двойно възнаграждение се полага само за работата през дните на официални празници (24, 25 и 26 декември и 1 януари), а ако трудът в тези дни е и извънреден, надницата е четворна.

За работата на т.нар. неприсъствени дни (27 и 28 декември и 3 януари), с които се компенсира съвпадението на празниците с почивните, се заплаща по-високо възнаграждение единствено ако трудът е извънреден, като увеличението е със 75%.

За работещите по трудов договор на ненормиран работен ден работата в празничен, почивен или неприсъствен ден винаги е извънреден труд.

Извънреден в тези дни е и трудът за работещите при подневно отчитане на работното време. В тези случаи работодателят трябва да възложи работата с нарочна заповед за извънреден труд, издадена поне 24 часа по-рано, с която работникът да е запознат срещу подпис.

Ако работодателят е въвел сумирано отчитане на работното време, трудът в празничните и работни дни, положен по график, не е извънреден и не се заплаща с увеличение.

В този случай работниците имат право на по-висока надница само за работата си през дните на официален празник, която трябва да е минимум двойна.