Транспортният министър Ивайло Московски разпореди началникът на Областния отдел „Автомобилна администрация” в София (по-известна със старата си абревиатура, ДАИ) – Кънчо Димитров, да бъде освободен от поста си.

Освободени трябва да бъдат и всички служители, за които има информация, че са извършвали неправомерни действия.

Заедно с това министърът разпореди да бъдат приети спешни мерки, с които да се прекратят нередностите при практическите изпити на кандидат-шофьорите.

Първата цел да се изготви нова методология за избор на изпитните маршрути за кандидат водачите. Един от вариантите е на всеки кандидат да бъде предварително зададена началната и крайната точка на маршрута, като той сам да избира от къде да мине.

По този начин изпитващите няма да имат възможност да дават на едни кандидати по-лесни, а на други по-трудни маршрути.

Втората мярка, по която се работи, е изваждането от изпитните комисии на представителите на автошколите.

За да бъде напълно гарантирано, че учебните автомобили, с които се провеждат изпитите, са подсигурени с технически средства, които минимизират субективния фактор и не позволяват манипулации, се проучва възможността Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” да закупи или вземе чрез оперативен лизинг автомобили, оборудвани със специална техника.

Тя трябва да отчита движението на автомобила, както и поведението на водача и изпитващия. Оборудването в автомобилите трябва да бъде фиксирано и да позволява цялостно видео заснемане в купето и извън превозното средство, да прави постоянен аудио запис, да отчита кога се натискат педалите от изпитващия, както и всякакви други въздействия върху управлението.

Тази мярка ще доведе до затягане на контрола и ясно определяне на отговорните лица, посочват от пресцентъра на транспортното министерство.