Рекордно обезщетение от близо половин милион евро ще плати българската държава на собствениците на една от най-красивите сгради-паметници на културата  в архитектурния резерват „Старинен Пловдив“ – Павлитовата или Синята къща.

Европейският съд по правата на човека в Страсбург е осъдил България да изплати 462 хил. евро обезщетение на реститутите на имота за това, че държавата и община Пловдив са отказали да върнат „синята къща“ на наследниците.

Къщата на Георги Павлити е построена през 1849-1850 г. Известна е повече като „Синята къща“. В нея е запазен единственият засега открит в България стенописен портрет – най-вероятно на собственика. Къщата има оригинален геобразен салон с два самостоятелни резбовани тавана.

„Синята къща” е обявена за паметник на културата с национално значение през 1949 г. През 1966 г. е национализирана по реда на Закона за плановото изграждане на населените места, а на собствениците е платена компенсация от малко над 14 000 лв. В началото на 90-те години бившите собственици искат от кмета на Пловдив да им върне къщата. Той отказва и хората завеждат дело.

Коментарът на община Пловдив е, че първоначалният иск на наследниците бил на стойност над 800 хил. евро, но съдът в Страсбург взел под внимание вложените в държавата и общината средства по поддръжката на паметника на културата и намалил почти наполовина исканата компенсация.