От 1 юни да бъден въведен смесен график на дежурствата в местата за лишаване от свобода – основно 12-часов режим на работа. Там обаче, където спецификата на затвора го изисква, да остане сегашният, 24-часов. Около това становище се обединиха ръководството на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", началниците на всички затвори у нас и представители на Синдиката на служителите в затворите в България. Те присъстваха на съвещание, свикано от зам.-министъра на правосъдието Илия Ангелов, съобщиха от МП.

Три месеца след въвеждане на смесения режим на работа, ще бъде направен основен анализ на мярката, за да се преценят действието и резултатите, целящи подобряване сигурността в местата за лишаване от свобода. Графиците за комплексни дежурства ще се подготвят от началниците на съответните затвори спрямо необходимостта на звеното. На съвещанието ръководствата на всички места за лишаване от свобода изразиха подкрепа за въвеждането на 12-часовия режим на работа.

Преминаването към 12-часов график за носене на службата от надзорно-охранителния състав бе препоръчано, а по-късно и посочено с императивен тон, в три поредни доклада на Комитета против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа.

Зам.-министърът обобщи досегашните резултати от проверките по места. Данните до този момент сочат засилен пропускателен режим в местата за лишаване от свобода, по-строг контрол към надзорно-охранителния състав и адекватност на състава при вдигане под тревога.

Едно от направените предложения по време на съвещанието бе да се внесе искане за закриване на арестите в Сливница, Попово, Оряхово, Лом и Петрич. Така общо 61 служители ще бъдат пренасочени към по-натоварените затвори.

В най-скоро време ще са готови формулярите и въпросниците, чрез които ще се извърши атестация на целия личен състав, стана ясно още днес. Атестирането на служителите, каквото не е правено от 2010 година насам, ще даде ясна и пълна представа за административния капацитет.

Преди дни стана ясно, че надзирателите у нас са изготвили подписка против идеята за 12 и 8-часове смени. Причината - голяма част от служителите живеят в различни от мястото, в което работят, населени места. От друга страна опасенията сред надзирателите са свързани с невъзможност при такъв режим на работа да се откъснат от разрушителната за всеки среда в местата за лишаване от свобода.