Заявих пред президента волята си да се оттегля от длъжността Началник на Националната служба за охрана (НСО), посочва в изявление до медиите ген. Красимир Станчев.

По думите му това е станало след публичното разкриване на информация, свързана с оперативната дейност на службата и декларативният отказ от сътрудничество, което той приема за акт на снемане на доверието от страна на структури партньори в оперативната работа на НСО, както и от страна на държавния глава.

"През изминалите дни и седмици името на Националната служба за охрана, служители на НСО и лично моето име, многократно бяха замесвани в контекста на политически мотивирани и публично аргументирани ходове на участници в политическия процес", посочва ген. Красимир Станчев.

Според него с публичното си поведение НСО е показало, че може да прилага законодателството именно такова, каквото е сътворено от политическото представителство. 

Държа да подчертая, че недостатъците на Закона за НСО не произтичат от качествата на тези, които го прилагат, посочва той.  

"НСО стриктно се придържа и към принципа си да не разкрива каквато и да било информация – пряко или косвено, свързана с охраняеми лица, независимо от многократните опити тази позиция да бъде компрометирана чрез разкриването на такава информация от представители на държавната власт. В НСО хора с имунитет няма", пише още в изявлението.