Министерството на околната среда и водите разкри нерегламентирана площадка за отпадъци в село Калипетрово край Силистра. Проверката идва след разпореждане на премиера Бойко Борисов, в нея участва лично екоминистърт Емил Димитров.

На място е констатирано, че в непосредствена близост до регламентирана площадка, стопанисвана от дружеството „Надин 22“ ЕООД, има струпани големи количества отпадъци от пластмаса, хартия, опаковки и др., които са извън разрешената за тази дейност територия.

Дружеството има издадено разрешение за дейности с отпадъци само за площ от 3 декара. Проверката на скиците на имота в Областна администрация показва, че замърсените терени са публична държавна собственост. 

Министър Димитров разпореди на РИОСВ-Русе да бъдат извършени допълнителни проверки на базите на „Надин 22“ ЕООД, както и да бъде проверен произходът на отпадъците. Спрямо фирмата ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Ще бъде издадено и предписание за почистване на замърсените терени в кратки срокове.