Сигнал за голямо незаконно сметище за с италиански боклук в Плевен. Според данните на наш зрител, освен замърсен балиран полиетилен, се трупат и опасни отпадъци.

Сигналът е изпратен до ДАНС, прокуратурата и МВР.

В индустриалната зона на Плевен, площадка на бившия завод „Мир” е отдадена под наем на фирма за складиране на отпадъци. Според подателите на сигнала в двора след отпадъците има медицински и друг тип опасен боклук.  

РИОСВ Плевен е проверила площадката за третиране на отпадъци в промишлената зона в града. Установено е, че става дума за регламентирана площадка на фирма, която има разрешително за третиране на неопасни отпадъци от 2013 г. 

Дружеството притежава и нотификация за внос на отпадък, издадена от МОСВ.

При проверките, извършени досега, включително тази на 19 декември, е установено, че няма нарушения на екологичното законодателство. На площадката не са установени опасни отпадъци, включително медицински, посочват от РИОСВ.

Представители на фирмата не бяха открити за коментар, защото са в празнична почивка до 6 януари.