„Изместили сме със седмица в графика провеждането на изпитите след 7. клас, за да може учениците да имат повече време да се подготвят по-добре за тези изпити“, съобщи на брифинг министърът на образованието и науката Галин Цоков.

„В рамките на следващата година би било добре външното оценяване да бъде разделено като дни за 7. клас и на 10. клас. Това разделение е направено в графика“, добави Цоков.

Според него това ще даде възможност на оценителите да се съсредоточат в проверката на работите на учениците след 7. клас, за да може учениците да получат резултатите си по-бързо и след това да започне класирането в различните средни училища.

Намаляване на административната тежест - повече време на учителите с учениците

„Приоритет на МОН ще бъде да се намали административната тежест и възможности за осигуряване на повече време на учителите с учениците. През тази седмица ще отворим няколко подзаконови нормативни актове и някои от наредбите, свързани със стандарти за училищното и предучилищното образувание. Това са наредбата за оценяване, за общообразователния минимум и подготовка, дейностите в системата на училищното образование. Подготвяме комисии до края на седмицата за обсъждане на промени в наредбата за статута и професионалното развитие и квалификацията на учителите и директорите. Ще има и комисия, която ще структурира и ще предложи наредба за управление на качеството на образователните институции. Това е стандарт, който липсва от години и е ключов по отношение на всички останали дейности“, заяви Цоков.

Той подчерта, че е в Наредбата за оценяване ще бъде обсъдено промяната на минималните изисквания за текущите оценки на учениците в съответния на срок. "Например оценката от две задължителни оценки за отделните модули да се намали на една в съответния срок, за да се формира една глобална, по-обща оценка в съответния модул, така че да няма такова значение текущите оценки в рамките на отделните дисциплини в рамките на профилираните предмети", уточни образователният министър.

Минималният брой текущи оценки 

"Искаме да регулираме един много важен момент, защото минималният брой оценки за текущо оценяване за някои дисциплини, е фиксирано в самите учебни програми. За езиковото образование се изискват 6-7 текущи оценки, за да се формира срочна оценка. Ще търсим възможност този минимален брой оценки да важи и в отделните случаи", обясни той.

Цоков подчерта, че предстоят промени и в областта на изследователската и проектната дейност на учените. “Обсъжда се съвместно преподаване на учители по различни дисциплини, както и съвместно оценяване, което да се регламентира в Наредбата за оценяване. Целта е да се освободи повече време за учители да работят с учениците в класните стаи. Намаляването на броя изпитвания е важно това да се случи", допълни той.

НВО и ваканциите през следващата учебна година

По БЕЛ за 7. клас е предложен 17 юни 2024 г., а по математика – 19 юни. Резултатите ще се очакват до 1 юли.

НВО по БЕЛ за 10. клас се планира за 10 юни, а по математика за 12 юни. За 4. клас оценяванията ще са съответно на 27 и 28 май. На 17 и 20 май са планирани зрелостните изпити. Допълнителните изпити за 12. клас по желание ще бъдат в периода 22 и 31 май.

Ваканциите следващата учебна година ще са с пет почивни дни повече.

През есента ваканция учениците ще имат от 1 до 5 ноември, а от 23 декември до 2 януари ще бъде тази за Коледа и Нова година. Междусрочната ваканция ще бъде от 3 до 5 февруари. Пролетната почивка от 1. до 11 клас да бъде от 30 март до 7 април, а за 12. клас – от 5 до 7 април.

Целият брифинг на образователния министър - гледайте във видеото: