Министерството на културата ще сезира прокуратурата с резултати от започналата втора подробна проверка на прокопания тунел до римския стадион в Пловдив, съобщават от ведомството.

Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” ще извърши подробна проверка на обекта с комисия, в която ще има отново представител и на Регионалния археологически музей в Пловдив.

Втората проверка цели да установи какви и колко точно на брой нарушения на Закона за културното наследство и други нормативни актове са били направени.  

До момента е безспорно, че извършителите на деянието нямат необходимата съгласувана от Министерството на културата документация, която да им позволи прокопаването на тунел, както и на място не е присъствал наблюдаващ археолог, какъвто трябва да има според Закона за културното наследство.

Отделно е установено, че са застрашени и основите на къщите, в близост до които е копано.

След приключването и на втората проверка до дни Министерството на културата ще сезира прокуратурата за извършване на процесуално-следствени действия.