Добрата новина е още от миналата година, още от встъпването в длъжност на правителството. Ние се ангажирахме, обещахме двойно увеличение на възнагражденията в рамките на 4-годишния мандат. Това е много сериозен ангажимент към учителите от гледна точка на бюджета, близо милиард и 400 милиона допълнително. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев в предаването „Лице в лице”.

„Можете да си представите колко висока алтернативна стойност имат те, колко много други неща могат да се направят, но ние казахме, че учителите са най-важни, защото на тях разчитаме да се справим с най-значимите обществени предизвикателства – да прекратим възпроизвеждането и неграмотността от поколение в поколение”, допълни той.

Министърът съобщи, че минималната заплата, която в момента е 760 лв. за учител и за младши учител, става 920 лв. Приблизително с около 20% растат възнагражденията. Толкова позволяват тези средства – 330 млн. на годишна база да бъдат увеличени възнагражденията, поясни Красимир Вълчев.

Той съобщи, че са увеличени средствата за квалификация на учителите.

"Може би това, което в най-голяма степен може да се види като политика, защото всички политики, които правим в системата, предполагат ние да имаме по-добре квалифицирани учители, все по-трудно можем да разчитаме само и единствено на квалификацията им от университета".

По думите му последните десетилетия има увеличаващ се брой на децата от проблемни и от уязвими групи.

„Разчитаме на учителите да направят така, че всички деца да бъдат ефективно включени в образователната система, да придобият знания и умения, които да бъдат релевантни на пазара на труда и да ги направят добри граждани и добри хора”, каза още образователният министър.

Новината днес е, че е подписан Колективен трудов договор, допълни Красимир Вълчев.

"Такъв подписваме социалните партньори в отрасловия съвет за Тристранно сътрудничество – това са синдикалните организации, организациите на директорите в системата на предучилищното образование. Ние просто превърнахме в конкретни числа този ангажимент. Иначе последно го препотвърдихме преди месец и нещо, когато на МС одобрихме средносрочната прогноза за периода 2019 – 2021 г., в която се вижда, че всяка от следващите години имаме предвидени по 330 млн. лв. допълнително спрямо всяка една от предходните", каза той.

Образователният министър поясни, че са постигнали споразумение да увеличат в максимална степен основните възнаграждения, като се запази тежестта на отделните видове допълнителни възнаграждения, които са важни – примерно за класно ръководство или за придобита професионално-квалификационна степен, за работа с деца със специални образователни потребности.

"Минималната заплата, която в момента е 760 лв. за учител и за младши учител става 920 лв. Приблизително с около 20% растат възнагражденията. Толкова позволяват тези средства, които ви казах – 330 млн. на годишна база да бъдат увеличени възнагражденията", каза Красимир Вълчев.

По думите му в утвърдения от НС държавен бюджет за 2018 г. не са предвидени средства за предварително увеличение.

"Може би очакванията са, защото миналата година бяха предоставени допълнителни средства, изтеглихме малко това увеличение, засега говорим от 1 януари 2019 г.".

По въпроса за другите възнаграждения Красимир Вълчев уточни, че няма нови видове допълнителни възнаграждения.

"Има множество допълнителни възнаграждения в системата. Те са свързани както с годините, както всяка система, знаете, си има така наречения клас прослужено време, процент прослужено време, той си остава същия.

Увеличени са средствата за квалификация на учителите, може би това, което в най-голяма степен може да се види като политика, защото всички политики, които правим в системата, предполагат ние да имаме по-добре квалифицирани учители, все по-трудно можем да разчитаме само и единствено на квалификацията им от университета.

Въвеждаме нови учебни програми, искаме дигиталните умения в по-голяма степен да бъдат засилени и то не просто умения за ползване на дигитални устройства. Има множество теми, които предполагат постоянна квалификация. Учителската работа е такава, че предполага една постоянна квалификация”, каза министърът.