Книжният фонд на Националната библиотека е в риск. Одит на Сметната палата в показва, че близо 8 милиона книги не се съхраняват правилно. 

Проверката е за периода от 2014 до средата на 2016г., когато многократно сме показвали плачевното състояние на част от помещенията в културната институция.

В одита Сметната палата констатира, че повечето от тях не са климатизирани, а в някои има и течове. В резултат част от библиотечния фонд е увреден, унищожен или неизползваем.

Освен това администрацията е недостатъчна и заплатите са около минималните. 

От институцията обаче отговориха, че вече са направени редица промени и подобрения. Но основен ремонт на сградата не е правен от средата на миналия век.