Казусът с обезщетенията за разменените бебета в „Шейново“ отива в съда. Болницата отказа да сключи споразумение за исканите 300 000 лева от едно от семействата и се мотивира с правно становище на външен консултант.

Външният консултант адвокат Мария Шаркова анализира 600 дела в областта на лекарската грешка. Изводът - в огромен брой от тях обезщетения има за сериозни увреждания на здравето или смърт. И рядко - само за причинени психични вреди.

„Подобни суми, в такъв размер, са присъждани при изключително тежки случаи на вреди, нанесени на малки деца, които са необратими и променят корено живота на този човек“, обясни Мария Шаркова, която е адвокат по медицинско право.

Например - за причинена смърт на малко дете - е присъдено обезщетение от 300 000 лева.

А за случай, при който персонал на болница неправомерно е задържал новородено - 2000 лева.

Анализът включва и проверка на други дела - извън лекарската грешка.

„Аз не бих искала да играя ролята на човек, който по някакъв начин преценява или се отнася неуважително към страданието на двете семейства. Моята роля е единствено да сравня тяхната претенция с други такива, които вече са разгледани от съда“, казва Шаркова.

Едно от семействата поиска извънсъдебно споразумение за 300 000 лева. Според консултанта - сумата е твърде висока. Другото - директно ще пробва в съда.

И до ден днешен няма ответна реакция да кажат – да, много е, но предлагаме Х сума. Просто се казва: Много е, много е“, коментира адвокатът на едно от семействата Стоян Стойков.

„Размерът на обезщетенията, които се определят от съда, са в изключително широк диапазон. Т.е. болницата трудно може да прецени хипотетичен размер на обезщетение“, казва Величка Костадинова, адвокат на болница „Шейново“.

Освен иск пред съда, друг възможен ход е претенция пред застрахователя на болницата или отново пред самата болницата, но в по-нисък размер.