Главният прокурор Иван Гешев възложи на МВР да извърши проверка на схема за държавна помощ при замени на поземлени имоти в горски територии.

Проверката е във връзка с журналистическо разследване, уточниха от прокуратурата.

На 12 януари bTV излъчи филма "Да върнеш парите" на репортера Марин Николов, в което беше подробно проследен сюжета със заменките, превърнали хиляди декари по Черноморието и планините в частна собственост.

Проверката следва да установи:  

Бенефициентите,  получили държавна помощ при сделки за замяна в периода 1 януари 2007 г. – 27 януари 2009 г., и размера на получената помощ от всеки от тях;

Спазени ли са изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за независимите оценители (ЗНО) и изискванията на чл.6, т.1, б. „г“ от решението на ЕК при избор на  оценители за извършване на оценки на поземлените имоти в горски територии, предмет на сделка за замяна, ще бъде проверено.

Възложена е и проверка на съответствието между установената от независимия оценител реална пазарна цена на поземления имот за замяна с административната цена на имотите по замяна, както и установяване на общата сума (главницата и лихви по възстановяване, изчислени в съответствие с чл. 4, т. 4 от Решението на ЕК), която следва да бъде възстановена от всеки бенефициент, получил несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ.