Екокатамаран ще вози туристи из защитени територии по Черноморското крайбрежие. По време на разходките хибридният плавателен съд ще изследва и качеството на морската вода.

Наш екип се качи на борда. В защитени зони и пристанища корабът се движи на ток, а като може да се захранва от слънчеви панели на горната палуба.

"Идеята е да имаме поне 3-4 часа автономност, т.е. движение само на електричество", обясни капитан Георги Събев.

"Създадохме условия да ползваме зоните по НАТУРА 2000 и защитените територии като възможност да разгледаме, да направим преход, без да натискаме природата, без да й пречим на природата", каза Янко Янков, от СНЦ "Гларус".

Още това лято от морето туристите могат да видят, например, гнездящи птици в природозащитния център "Пода".   

За разлика от другите кораби, които остават диря от нефтопродукти, след този морето е чисто. Докато се движи, екокатамаранът изследва качеството на морската вода.

"Има серия от филтри, през които водата циркулира и серия от датчици, които отчитат различния състав на водата“, заяви корабостроителят Николай Димов.


Корабчето със зелена енергия ще се използва и като база за обучение на учениците от Морското училище.