Във врачанското село Нивянин обновяват храма си със собствени сили и средства, така както навремето са го строили. Ремонт е правен преди години, но е бил не само некачествен, а и изцяло е заличил красивите стенописи вътре.

„Почти всички хора от селото дават, кой колко може“, заяви клисарят Цветелин Маринов.

За да спасят от разруха каменния си храм, граден почти седем десетилетия – чак до средата на миналия век, всеки дава колкото е по силите му. Поскъпването на живота не спира над 120-те дарителите, които подкрепят мисията.

„Хората се отзоваха, изненадаха ме, и до момента вече десет хиляди лева сме събрали, това ни задължи не само да сменим прозорците, а занапред да мислим и за доста неща“, заяви кметът на селото Николай Христов.

Работата е на доброволни начала, за да се вложи всяка събрана стотинка в градежа.

„И за лошо, и за добро, трябва да имаме храм, направено нещо, да не го пък поддържаме“, каза Димо Данов – член на църковното настоятелство.

За всичко похарчено се води строга отчетност – в кметството.

"Който поиска, може да дойде и да провери“, заяви кметът.

Надеждата е един ден чрез дарения  стенописи отново да украсяват храма.