Установени са 41 нарушения при проверки на Българската агенция по безопасност на храните в детски кухни майки, училищни столове, павилиони и лавки в учебни заведения.

БАБХ е издала предписания за несъответствията на 14 училищни столове, 16 кухни майки и 11 обекта по ЗХ, съобщиха от ведомството.

Най-честите констатирани нарушения са свързани с предлагане на храни, които не отговарят на Наредбата за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища; неправилно съхранение на храни; необявяване на алергени в храните; несъответствия по сграден фонд и технологично оборудване. Съставени са два акта за административни нарушения, санкциите за които са съгласно ЗХ и са на стойност между 2000 и 4000 лв.

Няма възбранени храни.

Инспекторите установиха, че във връзка с противоепидемичната обстановка е засилена честотата за извършване на дезинфекция на помещенията с биоциди с бактерицидно и вирусоцидно действие. В обособените места за хранене масите са на отстояние 1,5 метра една от друга и се дезинфекцират преди и след хранене. На входовете са осигурени дезинфектанти за ръце.

При доставка на храните приборите са индивидуално опаковани. Извършва се и засилена дезинфекция на транспортните средства за доставки.

За периода от 14 до 30 септември 2020 г. включително са проверени 293 обекта, в които се приготвя храна на място; 637 обекта, в които храната се доставя от фирми за кетъринг; 422 павилиони, лавки и 292 кухни майки.

От началото на учебната година Агенцията по храните е извърши в страната 1644 проверки при засилен официален контрол в детски кухни майки, училищни столове и обекти по Закона за храните.