От днес до 19 юли Военноморските сили на България провеждат национално военноморско учение „Бриз 2020”, отворено за участие на ВМС от страни членки на НАТО. Българските ВМС участват със 16 бойни и спомагателни кораби и катери, 3 вертолета и с 1000 души личен състав.

В учението ще се включат и самолет от българските Военновъздушни сили и представители от Сухопътни войски, съобщиха от Министерството на отбраната. 

Общо в „Бриз 2020” ще участват 9 страни с 27 бойни и спомагателни кораби и катери, 2 самолета, 7 вертолета и 2413 военнослужещи от военноморските сили на България, Белгия, Грузия, Гърция, Италия, Испания, Румъния, САЩ, Турция, Втората постоянна военноморска група кораби на НАТО и Втората постоянна противоминна група кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса, както и 117 души от организации, институции и ведомства.

Основната цел на учението е да се повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между ВМС на участващите страни чрез отработване на участието им в операция за морска сигурност в отговор на криза.

Усилията по време на учението са насочени към усъвършенстване на подготовката на личния състав по планиране и провеждане на морска операция в коалиционен формат, по противодействието на конвенционални и неконвенционални заплахи чрез водене на широк спектър от бойни действия на море. Ще се отработят и задачи, свързани с реакция на кризи и защита на населението, действия при ликвидиране на пожар на борда на търговски кораб в пристанище, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб на море. 

Планирането на учението се извърши под ръководството на командира на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, който е и общ ръководител на „Бриз 2020”. Офицер, провеждащ учението и директор на учението е флотилен адмирал Георги Пенев – заместник-командир на ВМС. Началник на Щаба на ръководството на учението е капитан І ранг Камен Кукуров – началник на Щаба на ВМС. Командир на многонационалното корабно оперативно съединение е флотилен адмирал Велко Велков – командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби.

В „Бриз 2020” се отработва фиктивен сценарий, който пресъздава обстановка в различни точки от света. По този начин българските военни моряци се подготвят съвместно със съюзните ВМС и партньорите от правителствени и неправителствени организации и институции.   

Учението се провежда в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на България и в обявени своевременно полигони.