С 500 лева се увеличава основната заплата на учителите, които искат да работят с уязвими ученици. Така Министерството на образованието иска да мотивира преподавателите.

Програмата стартира още през май тази година, но тогава заплащането беше 300 лева върху основната заплата. Сега, освен 500-те лева, МОН ще дава и 200 лева за наем. Ще покрива и транспортните разходи, ако учителят пътува от едно населено място до друго.

Програмата може да включи 330 учители от цялата страна. Досега одобрените са 183-ма. Възможност да се включат имат още близо 150 учители.

Албена Стоянова е учител от 27 години в началното училище в Роман. Не крие, че тя и колегите й влагат много повече усилия, за да работят с деца от бедни семейства и от малцинствата.

Според нея финансовият стимул от 500 лева за учители, работещи в проблемни училища, е напълно заслужен.

„В реализацията на тази програма виждам възможност да се запълнят празнотите в системата - например учители по биология, физика и астрономия. Ще даде възможност на учители да придобият допълнителна квалификация, и то напълно безплатно”, смята Албена Стоянова.

Ето защо голяма част от учителите в Роман смятат да кандидатстват по програмата. Засега обаче едва четирима учители от цялата страна са проявили интерес, защото модулът изисква учителят да се премести в беден район. 

Желаещите учители могат да подават документи до 10 дни от публикуване на изменението на програмата.

Бюджетът на програмата е 1,7 милиона лева, а срокът за изпълнение е три години.