Утре свършва коледната ваканция. Учителите се връщат в класните стаи с по-високи заплати, обещани в Колективния трудов договор.

Увеличението от 20% за педагогическия персонал е върху минималните основни работни заплати.

Така, минималното възнаграждение на учител току-що излязъл от университета нараства на 920 лв., на старши учител – на 955 лв., на главен – 1005 лв.

Увеличение ще има и за непедагогическия персонал. На училищата ще бъдат разпределени 39 млн. лв.

От близо 90 хил. учители, най-малко са току-що завършилите до 24 години. Най-много са учителите в предпенсионна възраст между 55 и 59 години.

Увеличението на учителските заплати влиза в сила от първи януари и ще бъде изплатено с януарските заплати.