Дни преди началото на учебната година все още се търсят близо 2000 учители по различни дисциплини. Освен в училищата, педагози не достигат и в детските градини.

Последните данни на просветното министерство показват, че в образователната система са необходими още над 1700 учители.

Тенденцията от последните години се запазва – липсват педагози по английски език, начални и детски учители, по математика и информатика и учители по природните науки.

Как училищата ще се справят с предизвикателството?

Точно след седмица училищният двор ще се изпълни с деца. Училищата обаче още не са намерили всички необходими педагози. След цяло лято търсене, в 125-то училище не успяват да намеря двама начални учители. Вторият опит за събеседване с кандидати в края на август също не дава резултат и ръководството потърсило пенсионирани педагози. Така математикът с 40-годишен стаж Боянка Павлова днес започна работа като възпитател. „Наистина донякъде това ме изненада, защото няма много млади учители, които да работят по тази професия”, казва тя.

За да преодолее недостига по-бързо, министерството на образованието разработва програма, с която да финансира придобиването на педагогическо образование от висшисти без необходимата квалификация.

За Боянка Павлова обаче висшето образование не е достатъчно условие, за да станеш учител. „Първото условие за тях е да имат желание да работят в училище, да обичат децата и наистина тази преквалификация да бъде полезна и за тях самите, и за децата”, казва тя.

Програмата за преквалификация на висшисти ще бъде готова до края на 2018 г. От министерството на образованието уверяват, че и тази есен ще бъдат намерени учители по всички предмети. Вероятно училищните директори ще помолят за помощ пенсионираните си колеги.