Амос Хохщайн смята, че трябва да диверсифицираме източниците