Вещото лице Иван Иванов, който е изготвил документа, твърди, че не е допуснал никаква грешка