Парите бяха намерени след орязване на средствата за издръжка на министерствата