Депутатите възложиха на МС да се отчита за изпълнението им в края на всеки месец