Андриана започнала да събира играчките преди две години