Това се прави, за да могат да отговарят на въпроси на родители