Детската градина остава затворена, предстои пълна дезинфекция